ปั่นสล็อต เว็บตรง ไลน์ได้เงินจริงที่เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์!
LOGO

CPAXT แจ้งกำไรทะลุ 2,481 ล้าน โต 14.6% ยอดขายโตแรง

จากการเติบโตของรายได้ จากการขายของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายภายในสาขาเดิม

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 127,020 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,798 ล้านบาท หรือ 5.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขาย 121,182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,138 ล้านบาท หรือ 6.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจแม็คโครต่างประเทศและ ธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส ในขณะที่รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้น 6.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นอาหารสดและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้สัดส่วน Omni Channel ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็น 16.3% ของรายได้จากการขาย ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15.0%

นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการและรายได้อื่นรวม 2,315 ล้านบาท ลดลง 305 ล้านบาท หรือ 11.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลหลักจากรายได้อื่นของกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีก ซึ่งเป็นกำไรทางบัญชีจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินในปีก่อน 

การให้เช่าและการให้บริการศูนย์การค้า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าและรายได้จากการให้บริการศูนย์การค้า 3,523 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท หรือ 1.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและการให้บริการศูนย์การค้า 1,972 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าและการให้บริการศูนย์การค้า เพิ่มขึ้นเป็น 56.0% จาก 55.3% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลหลักจากการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพกำไรขั้นต้นจากการขาย ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 

บริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 16,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 732 ล้านบาท หรือ 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก จากต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มธุรกิจค้าส่งที่เพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพื่อสนับสนุน Omni Channel ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของจำนวนสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นและการปรับโฉมสาขาเดิม ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกลดลง จากการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ส่งผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท หรือ 14.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของยอดขาย รวมถึง ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม

Share This Post

บทความเพิ่มเติม

CPAXT แจ้งกำไรทะลุ 2,481 ล้าน โต 14.6% ยอดขายโตแรง
บทความ

CPAXT แจ้งกำไรทะลุ 2,481 ล้าน โต 14.6% ยอดขายโตแรง

จากการเติบโตของรายได้ จากการขายของกลุ่มธุรกิจค้าส่ง 6.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายภายในสาขาเดิม